Framtidens naturguider utbildas här
Naturen är en enorm resurs och samtidigt ett stort ansvar. På Vildmarksgymnasiet i Hylte utbildas framtidens guider och vägledare inom jakt, fiske och friluftsliv. Stor vikt läggs vid vildmarksvård och på att eleverna blir bra guider. Skolan har lärare med spetskompetens och ett unikt engagemang för eleverna.
Tommy Fock är jägare och rektor för Vildmarksgymnasiet och har varit med sedan starten 2004. Ursprunget till gymnasiet är grundskolan i Hylte som har en vildmarksprofil med jakt, fiske och friluftsliv. Varje år går 70 elever på profilprogrammet och man började fundera på om det kanske även fanns ett intresse för gymnasieutbildning med vildmarksprofil. Kommunen bad om en undersökning och den var positiv och bara ett år senare startade marknadsföringen. Till hösten 2004 startade så den första klassen med 18 elever. Idag har skolan 60 elever och totalt 15 anställda.
- Vår grundfilosofi var att utbilda i naturnära friluftsliv där man värnar naturen och vi ville ge eleverna stora naturupplevelser, säger Tommy.

Första året är ett basår då mycket av undervisningen handlar om naturens grunder och förutsättningar. Man lägger stor vikt vid art- och växtkännedom och på ledarskap och guidning. Efter första året delar man in eleverna i olika specialområden. Man kan välja mellan jakt, fiske och friluftsliv och de olika områdena leds av lärare med spetskompetens och mycket stor erfarenhet. Viltvård och miljöaspekter är en viktig del.
- Vi är noga med helheten, att eleverna förstår hur allt samspelar och vi har mycket etikdiskussioner och lär ut hur man tar ansvar för det man gör i naturen, säger Tommy.

Skolan har också ett integrationsprojekt för att öka kunskapen om naturen och öka förståelsen mellan kulturgrupper när det gäller relationen till naturen.
- Vi i nord har ofta ett nära förhållande till naturen medan många invandrare kanske aldrig varit ute i orörd natur. De här projekten är oerhört givande för alla och har blivit mycket efterfrågade, säger Tommy.

Alla elever får även praktisera på företag som håller på med naturvård eller naturupplevelser av något slag och eleverna får också praktisera sina ledaregenskaper genom att anordna naturdagar och guida yngre elever från grundskolorna i området. Skolan driver även en vildmarksbutik som tjänar som utbildning i hela kedjan från vildmarksvård och jakt till slakt och beredning. För eleverna på friluftsprofilen ägnas mycket av undervisningen åt hur man lever i naturen med mycket små resurser och utövar ledarskap utomhus. Man paddlar kanot och vandrar mycket. Fiskeprogrammet som mest handlar om sportfiske har även en inriktning mot yrkesfiske i insjöar vilket de är ensamma om i hela världen. Nu har högskolan i Halmstad startat högskoleutbildning med två linjer: Fältbiologer och Upplevelseturism för att måna ännu mer om framtiden.
- Jag är övertygad om att våra elever kommer att bli fantastiska naturguider som vet hur man lever i naturen på naturens villkor. Vi kommer att behöva dem för en bra framtid för naturen, säger Tommy.

Vildmarksgymnasiet

Bransch:
Utbildning

Telefon: 0733-718 122


Email:
tommy.fock@hylte.se

Hemsida:
www.vildmarksgymnasiet.se

Adress:
Vildmarksgymnasiet
Unnegatan 1
31083 Unneryd

| 13 SENASTE FÖRETAGEN